لینک خرید فایل(مشـكلات معتبر سازي تأسيسات و تجهيزات در موسسه رازي)

مشـكلات معتبر سازي تأسيسات و تجهيزات در موسسه رازي|50678315|nhm40193374|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان مشـكلات معتبر سازي تأسيسات و تجهيزات در موسسه رازي آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.

حجم فایل : 304.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 41
فاعتبروا يا اولي الابصار مطالعه و بررسي نقاط ضعف و قوت كارهاي گذشته مي تواند ما را در انتخاب روش مناسب براي ادامه راه كمك نمايد. بحث كيفيت در مؤسسه رازي بحث كيفيت در مؤسسه رازي با تشكيل كنترل كيفي در مؤسسه آغاز شد ودوره هايي با موضوع GMP از طرف WHO برگزار گرديد. همچنين از طرف مسئولين و كارشناسان مؤسسه نيز كلاس ها و كارگاه هاي آموزشي مرتبط اجرا شده و اقداماتي به عنوان فرهنگ سازي هاي اوليه شروع شد.
در واقع موضوع از اين قرار بود كه WHO براي تاييد وزارت بهداشت كشورمان اصولي تعيين كرده بود ويكي از آنها اين بود كه كارخانجات ومؤسسات توليد كننده مواد دارويي وبيولوژيك روش هاي كاري خود را بايد با مقررات GMP منطبق سازند كه مؤسسه رازي هم يكي از آن مؤسسات بود تشكيل معاونت تضمين كيفيت
درسال 1380 به منظور ساماندهي بهتر، جامع تر و گسترده تر در جهت ارتقاي كيفيت محصولات توليدي تصميم به تأسيس معــاونت سيستم كيفيت گرفته شد. چون در تشكيـــــلات مؤسسه چهار معاونت وجـود داشت و تشكيل معاونت جديد امكان پذير نبود معاونت هاي توليدات پزشكي و توليدات دامپزشــكي در هم ادغام و چهارمين معـاونت با نام معاونت سيستم كيفيت تأسيس گرديد.
با مطالعه منابع مرتبط و در دسترس و بر اساس آنها به تدريج ادارات تابعه تشكيل گرديدند. ابتدا اداره مستند سازي، سپس ادارات بهبود فرايندها و آموزش GMP و نهايتاً اداره معتبرسازي شكل گرفتند. و در ادامه كار تشكيلات توسعه يافته و به شكل فعلي در آمد.
چالش هاي تشكيلاتي با اين تفكر كه تجهيزات و ساختمان از عوامل كليدي مؤثر درتوليد هستند براي هماهنگي و همراهي بيشتر مديريت فني در انجام كارها و سرعت در پيشرفت پروژه ها قرار شد مديريت مذكور براي مدت محدودي به معاونت سيستم كيفيت منتقل شود.
با اختصاص بودجه قابل توجه و شروع پروژه هاي زير ساختي مختلف، جهت تفكيك اين پروژه ها از امور جاري و تعميراتي مديريت پروژه.به وجود آمد.
بنا به عللي كه بررسي آنها بسيار ضروري بوده ويك مطالعه استراتژيك، مستقل و منصفانه را ميطلبد، مديريت فني منفك و به معاونت توليد منتقل شد و متعاقب آن مديريت پروژه ها نيز منحل گرديد. كميته هاي معتبر سازي براي معتبر سازي يك اصل اساسي تعريف شده بود وآن اينكه ”معتبرسازي يك كار تيمي است كه بايد همه عوامل در گير مانند توليد، فني، كيفيت، مالي و ... در انجام آن مشاركت داشته باشند“ .
بر اساس اين تعريف، كميته معتبر سازي و زير كميته هاي تخصصي معتبرسازي به وجود آمدند. معتبرسازي ساختمان و تأسيسات و تجهيزات با توجه به جديد بودن موضوع و نبودن كتب و مراجع فارسي در اين مورد با راهنمايي مدير معتبر سازي وقت مراجع، منابع ومقالات مرتبط شناسايي، مطالعه وترجمه آنها شروع شد كه كار وقت گير وطاقت فرسايي بود ولي ظاهراً چاره ديگري نبود.
در اين ايام كاره...مطالب دیگر:
🔍مبانی نظری سبک های مقابله🔍مبانی نظری صنعت🔍مبانی نظری جهت گیری مذهبی🔍مبانی نظری سلامت معنوی🔍مبانی نظری مهارت ابراز وجود🔍مبانی نظری اعتماد به نفس🔍مبانی نظری تعارضات زناشویی🔍مبانی نظری نگرش‌های ناکارآمد🔍مبانی نظری اضطراب ریاضی🔍پیشینه و مبانی نظری اضطراب🔍مبانی نظری حل مسئله🔍مبانی نظری اختلال های تنظیم هیجانی🔍مبانی نظری استقرار مدیریت دانش🔍مبانی نظری مفهوم شناسی و نوع شناسی فرار از منزل🔍مبانی نظری استرس والدگری🔍مبانی نظری اختلال های ارتباطی🔍مبانی نظری منبع کنترل🔍مبانی نظری تنظیم هیجان🔍مبانی نظری احساس تعلق به مدرسه🔍مبانی نظری روابط با دیگران🔍مبانی نظری مثبت نگری🔍پرسش نامه کیفیت خدمات ورزشی🔍پرسش نامه انگیزش مصرف ورزش🔍پرسش نامه شناخت تیم تماشاگران ورزشی🔍مبانی نظری پرخاشگری در کودکان و نوجوانان و درمان آن