لینک خرید فایل(تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو))

تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو),پایان نامه تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو),پروژه تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: متاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو)|32011292|nhm40193374|
باری دیگر یکی دیگر از فایل ها با عنوان تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت (مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو) آماده دریافت می باشد برای دانلود به ادامه پست مراجعه نمایید.تحقیق حاضر با عنوان تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت مطالعه موردي: موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو) از سری تحقیق های رشته حسابداری
میباشد. این تحقیق در100 صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:چکيده:
در مفهوم ويژه اقتصاد در حال رشد، تاکيد بر کاهش هزينه حائز اهميت مي باشد. مديريت هزينه ها، يکي از راهبردي ترين زمينه هاي نيل به موفقيت مالي و عملکرد سازماني در بازار رقابتي مي باشد، بواسطه مديريت هزينه ها، به انتخاب بهترين مسير و استراتژي درآمد زا براي شرکت مي توان دست يافت، در مديريت هزينه ها، اندازه گيري بهاي تمام شده منابعي که در راه انجام فعاليتهاي اصلي، تشخيص و حذف اقلامي از هزينه که ارزش افزوده ايجاد نمي کنند، تعيين کارايي و اثربخشي فعاليتهاي اصلي انجام شده در واحدهاي اقتصادي، تشخيص و ارزيابي فعاليتهاي جديد که مي تواند عملکرد آينده سازمان را بهبود بخشد، در راستاي بهبود عملکرد مدنظر مي باشند.
اين پايان نامه تاثير مديريت هزينه بر عملکرد مالي شرکت در موسسه حسابداري و حسابرسي تدوينکو مورد بررسي قرار مي دهد.
روش تحقيق بر مبناي هدف توصيفي مي باشد و همچنين بر مبناي روش و ماهيت جزء پژوهشات همبستگي مي باشد. فرضيه هايي در اين مورد تدوين شدند و سپس با استفاده از تحليل همبستگي به تجزيه و تحليل داده ها پرداخته شده است براي بررسي همبستگي بين متغيرها از روش رگرسيون استفاده شده است. و با استفاده از آزمون کلمو گروف-اسميرنوف و آزمون دوربين واتسون فرضيه هاي پژوهش مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
نتايج بدست آمده از پژوهش حاکي از آن است که تمامي فرضيات پذيرفته مي شود، يعني رابطه معناداري بين حذف اقلام بابت ارزش افزوده، بهينه کردن هزينه هاي ثابت در راستاي درآمدها و کاهش هزينه هاي غير ثابت با عملکرد مالي موسسه و بين تقويت کارايي و اثربخشي فعاليتهاي اصلي در واحدهاي اقتصادي با عملکرد مالي موسسه وجود دارد.مقدمه پژوهش:
فعاليت هر موسسه اي شامل انجام مجموعه اي از امور است که هر يک داراي هزينه هاي مربوط به خود هستند. هر شرکتي مي تواند بنابر موقعيت و شرايط خويش، روشي براي کاهش هزينه انتخاب کند و با اجرايي کردن آن، هزينه هاي خود را کنترل کرده و کاهش دهد. توجه به هزينه هاي متعدد سازمان ها يا به عبارت ديگر مديريت هزينه، امروزه امري است که بسيار مورد توجه مديران سازمان ها بوده و در اين رهگذر حتي رقبا به تحليل هزينه هاي يکديگر نيز مي پردازند. (مهندس سيد موسي مير قرباني گنجي)
در مفهوم ويژه اقتصاد در حال رشد، تاکيد بر کاهش هزينه در بخش هاي اداري، کشاورزي، صنعت و ... حائز اهميت مي باشد. کاهش هزينه به تنهايي نمي تواند هدف اصلي باشد. بلکه موضوعي است که به همه مرتبط مي شود و بايد آن را در تمامي موسسات سرلوحه امور قرار داد. آگاهي از هزينه ها بايد از طريق تماس مديريت و کارکنان در تمامي سازمان ها، تلاش هاي مکرر و دائمي در کارگاه ها، دفترهاي کار، و تمامي امور صورت گيرد تا ضايعات را کاهش داده و کمترين تاخير را داشته باشيم. (امين رامش و احمد شيخ زاده)
در گذر تاريخ تمدن بشري، جهاني سازي در جامعه فرا صنعتي به رغم مقاومت ملتها پيش مي راند و انديشه هاي توليد جهاني و ورود به عرصه هاي جديد با هزينه هايي به مراتب کمتر و کيفيتي عالي را در ظاهر نويد مي دهد.
تشديد صحنه رقابت جهاني در محيطي که به صورت دائم در حال تغيير است، ضرورت واکنشهاي مناسب سازمانها و شرکتهاي توليدي-صنعتي را دو چندان کرده، بر انعطاف پذيري آنها با محيط نامطمئن خارجي پاي مي فشارد به واقع پيشرفتهاي تکنولوژيک و بهره مندي از تکنولوژي اطلاعات، تعدد بازارهاي بين المللي، ظهور قدرتهاي اقتصادي جديد، ادغام گسترده و فرا مليتي، توجه بيش از پيش به محيط زيست، تقويت مناطق آزاد بين المللي موجب گشته سازمانها و شرکتهاي منطقه اي و بين المللي ناخواسته سير قهقرايي پيش گيرند چرا که آنها زيادي مزيتهاي رقابتي خود را از دست داده و نتوانسته اند به درکي کامل و همه جانبه از محيط پيرامون خويش دست يابند.
در اينجا بايد پرسيد که سازمانها و شرکتها چگونه بايستي به درک تغييرات محيطي بپردازند و با انعطاف پذيري مناسب، خود را با شرايط محيط جهاني وفق داده و بازارهاي جهاني را هدف توانمنديهاي بالقوه خود قرار دهند؟ به بيان ديگر سازمانها و شرکتها چه استراتژي هاي رقابتي را براي ورود به بازارهاي بين المللي اتخاذ مي کنند؟

فهرست مطالب
موضوع صفحه
چکيده 1
فصل اول (کليات پژوهش)
مقدمه پژوهش 3
بيان مساله اساسي پژوهش 4
اهميت و ضرورت انجام پژوهش 6
جنبه جديد بودن و نوآوري در پژوهش 7
اهداف مشخص پژوهش 8
سوالات پژوهش 8
فرضيه هاي پژوهش 9
سازمان 9
ساختار سازمان 11
عملکرد سازماني 12
مديريت هزينه 12
سود آوري 13
مديريت تخصيص منابع 13
ارزيابي عملکرد 14
فصل دوم (ادبيات و پيشينه پژوهش)
پيشگفتار 17
تعريف هزينه 19
چه اقلامي بايد در هزينه ها منظور شوند 20
چگونه بايد هزينه هاي را اندازه گيري کرد؟ 20
شناخت هزينه 21
انواع هزينه 23
هزينه هاي ثابت 23
هزينه هاي متغير 23
هزينه هاي نميه متغير 24
رفتار هزينه 24
چسبندگي هزينه 25
بررسي ادبيات موضوع 27
پرتفوليو 27
بررسي شاخصهاي سنجش عملکرد (سنتي و نوين) 29
شاخص هاي غير مالي 30
شاخص هاي مالي 32
معيارهاي مالي سنتي 33
بازده سرمايه گذاري 33
سوده باقيمانده 34
بازده فروش 35
سود هر سهم 35
قيمت به عايدي هر سهم 36
معيارهاي ارزيابي شرکت 37
معيار اول – سود 37
معيار دوم – سود هر سهم 39
معيار سوم – رشد سود 39
معيار چهارم- نرخ بازده سرمايه گذاري 40
بررسي مدلهاي حسابرسي عملکرد و عملياتي در شرکت هاي فرا بورس 41
مدل نسبت سود عملياتي 43
پيشينه تحقيق 46
پيشينه تحقيقات داخلي 46
پيشينه تحقيقات خارجي 50
فصل سوم (روش اجراي پژوهش)
مقدمه 55
روش پژوهش 55
جامعه مطالعاتي پژوهش 55
دوره هاي مالي مورد آزمون 56
تبيين مدل پژوهش و شيوه اندازه گيري متغيرها 57
متغيرهاي وابسته 58
متغيرهاي مستقل 58
متغيرهاي کنترلي 60
روشهاي جمع آوري و منابع داده هاي پژوهش 60
روش تجزيه و تحليل داده هاي 61
تحليل همبستگي 61
ضريب همبستگي 62
فصل چهارم (تجزيه و تحليل داده ها)
مقدمه 65
شاخص هاي توصيفي متغيرها 65
تجزيه و تحليل فرضيه هاي تحقيق 67
بررسي فرض نرمال بودن متغيرها 68
تجزيه و تحليل و آزمون فرضيات فرضيه اول 69
فرضيه اول 69
آزمون فرضيه دوم 71
آزمون فرضيه سوم 73
آزمون فرضيه چهارم 77
فصل پنجم (نتيجه گيري و پيشنهادات)
مقدمه 80
بحث و بررسي پژوهش 82
بررسي و تبيين نتايج فرضيات پژوهش 83
بررسي فرضيه اول 83
آزمون فرضيه دوم 84
آزمون فرضيه سوم 84
آزمون فرضيه چهارم 85
پيشنهادات 86
پيشنهادات براي تحقيقات آتي 87
منابع فارسي 88
منابع لاتين 90

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت فصل سوم حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی📗پاورپوینت فصل دوم حسابداری مدیریت استراتژیک دکتر نمازی جلد اول📗پاورپوینت فصل اول حسابداری مدیریت استراتژیک: از تئوری تا عمل جلد اول تالیف: دکتر محمد نمازی📗پاورپوینت تئوری حسابداری (2) اثر ولک ترجمه دکتر علی پارسائیان با عنوان ترازنامه📗پاورپوینت فصل هشتم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل ششم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل پنجم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل چهارم تئوری حسابداری (1) اثر ولک تالیف دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل سوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل دوم تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل اول تئوری حسابداری (1) اثر ولک ترجمه دکتر غلامرضا کرمی و کامران تاجیک📗پاورپوینت فصل هفتم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی📗پاورپوینت فصل ششم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی📗پاورپوینت فصل پنجم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی📗پاورپوینت فصل چهارم حسابداری مدیریت پیشرفته تالیف دکتر حسن همتی و دکتر هدی همتی📗پاورپوینت فصل نوزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف: دکتر شباهنگ📗تحقیق تاثیر ورزش بر روح و روان📗پاورپوینت فصل بیستم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ📗پاورپوینت فصل هیجدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ📗پاورپوینت فصل هفدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ📗پاورپوینت فصل شانزدهم تئوری حسابداری 2 شباهنگ📗پاورپوینت فصل پانزدهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ📗پاورپوینت فصل چهاردهم تئوری حسابداری 2 تالیف دکتر شباهنگ (جلد دوم)📗پاورپوینت فصل سیزدهم تئوری حسابداری(2) تالیف دکتر رضا شباهنگ📗پاورپوینت فصل دوازدهم تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ (جلد دوم)